Bra inlärningsmetoder

Ett av de största problemen för människor som studerar är att komma ihåg allt. Vid språkstudier kan det vara grammatiska regler eller glosor, vid historieläsning olika namn och årtal och i naturkunskapliga ämnen formler och klassifikationer. Det kan vara en tröst att veta att de flesta stöter på det här problemet men det är ingen lösning. Som tur är finns det dock en hel del metoder att använda, och vilken som passar dig bäst beror helt på dig som individ. Det är väl värt att prova på olika inlärningssätt och för många fungerar de bäst i kombination med varandra.

Tillämpa mnemoteknik

En mycket gammal, väl beprövad inlärningsmetod är så kallad mnemoteknik. Det är ett grekiskt ord som betyder minnesteknik och innebär att du lär dig saker med hjälp av associationer, ramsor eller melodier. Klassiska exempel som du säkert redan på stött på är ABC-sånger eller så kallade åsnebryggor som består av talesätt som innehåller fakta och information. Har du svårt att komma ihåg i vilken kronologi filosoferna Aristoteles, Sokrates och Platon levde kan du tänka på att de gamla grekerna gillade att gå på SPA, så får du snabbt ordning på gubbarna.

Det finns också små verser och enkla meningar som du kan lära dig inom olika ämnen för att få hjälp med att komma ihåg saker. Alltid stavas alltid med två L. Vi ska äta, ni ska laga är de fyra åarna Viskan, Ätran, Nissan, Lagan. Mor vattnar jorden medan jag sätter ut nya plantor låter dig komma ihåg solsystemets planeter, även om Pluto inte längre får vara med. Du minns säkert också hur månadernas dagar kan kommas ihåg genom att du pekar på handens knogar.

Upprepning

För att du ska kunna minnas något är det alltid viktigt att upprepa mycket och ofta. Många upplever det som extra hjälpsamt att skriva ner olika saker upprepade gånger. Det räcke inte med att enbart lyssna på en föreläsare, utan också att föra anteckningar under föreläsningens gång och sedan renskriva dem efteråt.

En metod som politiker och andra offentliga personer ofta tillämpar för att komma ihåg nya bekanskapers namn är att upprepa namnet så fort de hör det. När en person kommer fram till dig och säger ”Hej, jag heter Anna” så svarar du ”Hej, Anna”, vilket gör att du inte bara har hört namnet utan även sagt det. Det här kan tillämpas genom att du uttalar det vikigaste som du läser högt, och därmed låter öronen jobba och inte bara ögonen.

Vikten av att förstå

Alla dessa tekniker är till för att du ska få en liten krycka under dina studier och de är särskilt hjälpsamma under prov och tentor då stressen gör det svårt att tänka klart. Viktigast av allt är dock att du förstår ordentligt och därför bör du aldrig vara rädd för att ställa frågor.