Latest

Plugga till spelutvecklare på distans

Efterfrågan och intresset för e-learning ökar stort. En av fördelarna med distansundervisning är att de snabbt anpassar kursutbudet efter efterfrågan på marknaden. Utbildningar inom spelutveckling och speldesign är ett utmärkt

Välj rätt kurs

Om du planerar att utöka dina kunskaper genom att gå en kurs gäller det att välja det ämne som passar dig bäst. Att fatta rätt beslut är inte alltid det

Utbilda dig på distans

Om du är intresserad av att utbilda dig vidare, men inte känner att du har tiden till det, kan e-learning vara relevant för dig. Utbildar du dig på distans har

Bra inlärningsmetoder

Ett av de största problemen för människor som studerar är att komma ihåg allt. Vid språkstudier kan det vara grammatiska regler eller glosor, vid historieläsning olika namn och årtal och

Studier för din framtid

Välkommen till din framtid! Här kommer du att kunna läsa om olika vägar att gå för att förbättra både ditt personliga och professionella liv genom olika kurser och studier. Kunskap