Distansutbildning särbehandlas och är liksom E-sport inte accepterat överallt i samhälle. Brittiska forskare vid the Open University har till exempel funnit att distanskurser fordrar i genomsnitt nära 90 procent lägre energiåtgång och ger upphov till 85 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionell klassrumsbaserad undervisning.

http://www.metro.se/metro-debatt/ta-oss-e-sportare-pa-allvar/EVHpdo!8Oj6dJAJ7kv6/